Om Utbildningsstiftelsen

För varaktig förändring med utveckling, forskning och utbildning 
 

Stiftelsens ändamål 

UtbildningsStiftelsens ändamål är att verka för att utveckling och utbildning ska vara möjlig för alla.

Detta genom att medverka till implementering och utveckling av forskning, innovation, utbildningsmetodik och kunskap i regional, nationell och global samverkan med individ, näringsliv, utbildningsorgan, samhälle, ideella organisationer, forskningsinstitut eller andra aktörer.

Stiftelsens verksamhet

Vårt ändamål uppfylls i huvudsak genom utdelning av stipendier för utbildning till personer som saknar finansiella förutsättningar att själva förverkliga sina utbildningsdrömmar.

Verksamheten förutsätter och stiftelsen verkar för gott samarbete mellan för stiftelsens centrala intressenter - sökande, utbildare, näringslivet, medfinansiärer och partners.

Vi driver också ett antal projekt som alla ska bidra till varaktigt förändring och lösa en konkret problematik inom utbildning eller forskning.

Välkommen

Vill du ansöka om stipendium - gå vidare till ansökan.

Vill du bidra till stiftelsens verksamhet såsom partner eller bidragsgivare, klicka här.

Mer information


Utbildningsstiftelsen granskas av Svensk Insamlingskontroll som bevakar att organisationer med 90-konto verkar i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och krav.

Bankgiro: 900-8269

Swish: 9008269


Våra mål

Vi vill skapa varaktig förändring såväl för individen som för samhället i stort.

Vår arbetsmodell är att erbjuda stipendier till personer som saknar finansiella förutsättningar att själva förverkliga sina utbildningsdrömmar för att på så sätt tillgängliggöra kunskap för alla.

I år delar vi i snitt ut ett stipendium i veckan och uppfyller en verkningsgrad om 92% (andel av intäkterna som går till vårt ändamål). Vårt mål är att inom 2 år dela ut ett stipendium om dagen och då uppfylla en verkningsgrad om 95%.