Projekt

Vi arbetar med projekt som innebär riktigt förändring och kan bli en befintlig verksamhet. Minst 90 % av insamlade medel går direkt till våra ändamålsenliga verksamhet.
 

Mattebok för Snabblärda

En mattebok för de elever som lär sig snabbt i årskurs 4-6, att använda när vanliga matteboken är färdigräknad. 

Genom att implementera befintlig forskning gör vi en Mattebok för Snabblärda som stimulerar och tar hand om de som vill nå högre inom matematik. 

Barnen lär sig bredare, djupare och mer men medför också att eleven inte hamnar före i vanliga matteboken. 

Målet är att använda ett ai-system som stöd för lärande där eleven själv ska kunna studera och hitta nya lösningar. 

Longevity / Livsförlängning

Vi driver en plattform där vi tillgängliggör forskning, kunskap och metoder inom longevity-området för den breda allmänheten, samtidigt som vi bidrar till forskningen inom området.

Vi finansierar och genomför forskarsamarbeten, och arbetar med kontinuerlig metaanalys.

Ungdomar till Jobb

Snabbspår med utbildning och praktik inom bristyrken för ungdomar utan gymnasieutbildning, vilka samtidigt ofta ligger i riskzonen för att hamna utanför samhället.


Anställning är garanterad vid slutförd utbildning och praktik.


Drivs i samarbete med företag och kommun.