Välkommen till UtbildningsStiftelsen

UtbildningsStiftelsen är en allmännyttig ideell stiftelse som stöttar och tillgängliggör forskning, innovation och utbildning. Vårt arbete syftar till att skapa varaktig förändring såväl för individen som för samhället i stort. Utveckling och utbildning vill vi göra tillgänglig för alla.

Vi delar ut stipendier till personer som saknar finansiella förutsättningar att själva förverkliga sina utbildningsdrömmar. 

Vi anpassar och implementerar forskning, innovation, utbildningsmetodik och kunskap i samverkan med näringslivet, utbildningsorgan, samhälle, ideella organisationer, forskningsinstitut eller andra aktörer.

Vi innehar 90-konto och står därmed under granskning av Svensk Insamlingskontroll. 

Behöver du ekonomiskt stöd för att gå den utbildning du drömmer om, ansök här!

Önskar du att bidra eller delta i något av våra projekt, kontakta oss!